Visie2019-04-15T13:40:37+00:00

Missie

Een betere en mooiere wereld voor iedereen.

Kracht

De kracht van samenwerking bestaat uit het verdelen van taken naar mensen en/of bedrijven met elk haar/zijn specialisme.

Door een ieder te laten doen waar hij/zij goed in is en blij van wordt, behalen we de mooiste en beste resultaten.

In de energietransitie van gas naar elektra geldt het zelfde, ook daar zou een goede samenwerking zorgen voor meer begrip en een versnelling naar de doelen van het klimaatakkoord.

Infrarood Specialist Nederland heeft gekozen om krachten te bundelen door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Laatste Nieuws

Infrarood voor mensen en processen